Tips

Om jammen

På jammen kommer vi främst spela jazz-standards, till exempel sådana som finns i "The real book" och andra jazz-fake-böcker. Noter och ackord på många bra låtar finns också på nätet, kolla till exempel www.jazzstudies.us. Det finns också en bra app iReal Pro MusicBook-PlayAlong för iOS och Android som har ackord för många jazz-standards, som kan transponera till alla tonarter och även spela komp efter ackorden.

Länkar

Björn Hagvalls hemsida, med mycket jazz.

Björntjänsts hemsida, som bland annat ordnar jazzkurser på Visingsö.

Uppdaterad 29 juli 2019.